Links

Hier vindt u een aantal links naar informatieve en belangrijke organisaties.

 • Gemeente Tytsjerksteradiel
  U vindt het gemeentehuis van de gemeente Tytsjerksteradiel aan de Raadhuisweg 7 te Burgum
 • Kearn Welzijn
  Kearn is een welzijnsorganisatie die zich bezig hield met een breed scala aan zaken op het gebied van welzijn, wonen en zorg.
 • Zorgbelang Fryslân
  Zorgbelang Fryslân is de vereniging van gehandicaptenorganisaties, patiëntenverenigingen en ouderenbonden. Zij zet zich in voor de belangen van alle inwoners van Fryslân.
 • Rijksoverheid Wmo2015
  Op de website van het ministerie van VWS vindt u algemene informatie over de Wmo.
 • Per Saldo
  Belangenvereniging Per Saldo geeft informatie en advies aan mensen die zelf hun zorg, hulp en begeleiding willen organiseren met een Persoonsgebonden Budget (pgb).
 • Mezzo
  Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger.
 • Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad
  Landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een chronische ziekte of een functiebeperking.
 • Landelijk Platform GGz
  Het Landelijk Platform GGz behartigt de belangen van mensen met psychische problemen en hun familie.
 • Koepel WMO Raden
  De Koepel Wmo-raden richt zich op: “het bieden van goede ondersteuning aan de burgerparticipatie in Nederland met betrekking tot de WMO door middel van het bevorderen van de onderlinge contacten van de Wmo-adviesraden alsmede deskundigheidsbevordering van de aangesloten leden.
 • De Nieuwe Route
  De Nieuwe Route is een gekantelde aanpak in het sociaal Domein. Zorg, Jeugdzorg, participatie; het gehele Sociale Domein kan vanuit deze visie samen werken. Kern van De Nieuwe Route is dat de regie en eigenaarschap over de te verbeteren situatie verschuift van de hulpverlening (de systeemwereld) naar alle betrokkenen samen. (leefwereld èn systeemwereld)