Profiel lid adviesraad

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Wil je deelnemen aan de adviesraad dan kan dat voor 2 termijnen van 4 jaar. We zoeken personen die actief betrokken willen zijn bij hoe de gemeente de WMO uitvoert in Tytsjerksteradiel. Mogelijk ben je zelf of iemand uit jou huishouden afhankelijk van WMO-hulp, het kan ook zijn dat je mantelzorger bent. Je bent dan ervaringsdeskundig en je inbreng in onze adviesraad kan dan extra waardevol zijn. Het kan ook zijn dat je een maatschappelijk betrokken bent als burger en op die manier ook een bijdrage kan leveren aan onze adviesraad. Heb je minder betrokkenheid bij het onderwerp zelf maar je kan je goed inleven en je bent goed in het schrijven van een opiniestuk of een advies, dan ben je ook van harte welkom. Heb je bestuurlijke capaciteiten en geef je graag leiding aan bijvoorbeeld vrijwilligers, we zoeken een nieuwe voorzitter, je wordt eerst ingewerkt en medio 2023 word je zelf voorzitter. Wat je achtergrond ook is, als je betrokken bent of wil worden op het gebied van jeugd- en ouderenzorg die van uit de WMO wordt bekostigd, dan kunnen we jouw inzichten vast goed gebruiken. meld je aan via info@adviesraadwmotdiel.nl.