Leden adviesraad WMO

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Gerrit Haakma, Ryptsjerk

Reeds vele jaren actief in maatschappelijk betrokken functies. Van kerkelijk jeugdwerk en sport tot dorpshuis. Momenteel voorzitter van “Feriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk” en deels actief in de politiek. Binnen de Adviesraad WMO functioneer ik als secretaris en heb zitting in de werkgroep Participatie. In het dagelijks werk heb ik een ICT adviesfunctie bij ROC Friese Poort.

Secretaris / vicevoorzitter (vacant)

Lid Fransisca Hoekstra, Burgum

Is werkzaam in een landelijke organisatie voor jeugdzorg en is ervaringsdeskundige op het gebied van autisme. Zij adviseert hierover als lid van ons dagelijks bestuur. Zij heeft daarnaast is er een grote affiniteit met zorg- en welzijn in onze gemeente.

De leden:

Nynke Messham, Burgum

Voormalig leerkracht / interne begeleider die betrokken is en kennis heeft van het onderwijs en de leerlingen- en jeugdzorg. Betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Lid werkgroep Jeugd adviesraad WMO

Gonnie van Dieren, Burgum
Ervaring in de gezondheidszorg en sociale sector. Maatschappelijk betrokken bij alles wat met de oudere mens te maken heeft en lid van en namens de seniorenraad Tytsjerksteradiel. Lid werkgroep Mantelzorg, Vrijwilligers en Huishoudelijke Hulp adviesraad WMO

Nico Hoekstra, Eastermar
Vertegenwoordiger voor de Seniorenraad

Ellie van Slooten, Hurdegaryp
Ervaringsdeskundig op het gebied mantelzorg, gehandicapten en PGB’s. Lid van de werkgroep Jeugd.

Japik Riemersma, Burgum
Voormalig apotheker en penningmeester van zorgcoöperatie Tirza in de Trynwâlden. Daarnaast betrokken  bij diverse maatschappelijk initiatieven op basis van duurzaamheid en zorg.

Jan Bout, Bartlehiem

Psychotherapeut en trainer, voorheen verbonden aan de GGZ Drenthe en tegenwoordig werkend vanuit een eigen praktijk. Jan was ook lid van de WMO Adviesraad Midden Drenthe.

Greet Kooistra, Burgum