Informatie Adviesraad WMO

logo Adviesraad WMO

Als Adviesraad WMO van de gemeente Tytsjerksteradiel willen wij uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Wij zijn daarom op zoek naar ervaringen ten aanzien van de uitvoer van de WMO. Uw signalen gebruiken wij om het college van Burgemeester en Wethouders te adviseren.

Via deze website willen wij u informeren. Daarnaast kunt u ons elke tweede maandag van de maand bezoeken. Onze vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar en er bestaat de mogelijkheid direct aan het begin van de vergadering in te spreken en een vraag of probleem aan de Adviesraad  voor te leggen. Het kan zijn dat wij direct op u vraag of probleem reflecteren maar meestal komen we er dan in een later stadium op terug. De vergadering begint om 19:30 uur. De vergaderlocatie wisselt dus kijk even bij vergaderschema op deze website voor de juiste locatie.

Op werkdagen kunt u ons tussen 18.00 uur en 20.00 uur telefonisch bereiken op 06-30013338.

Adviesraad WMO Tytsjerksteradiel