Bijeenkomst mensen met een psychische kwetsbaarheid

Om er achter te komen of er mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn in deze regio die er belang bij hebben om bijv. “lotgenoten” te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, scholing te volgen of was er op donderdag 10 september een bijeenkomst in buurthuis Kiehool.

Op deze eerste bijeenkomst waren 5 geïnteresseerden en samen met hen werden heerlijke wraps klaargemaakt en natuurlijk ook opgegeten. Tijdens het eten klaarmaken, het eten en tijdens de koffie na het eten werd nader kennisgemaakt met elkaar en gepraat over of er een vervolg moet komen en zo ja wat dat zou moeten zijn. Duidelijk werd dat er behoefte is aan een vervolg maar dat het nog moeilijk is om exact aan te geven wat. Daarom hebben we wel en vervolg afgesproken en wel op donderdag 22 oktober. We gaan dan weer gezellig samen koken en eten en verder praten over een vervolg.

Wil jij deze avond langskomen (je mag ook samen met een ander komen), meld je dan aan voor 20 oktober via mail: info@kiehool.eu of tel.: 0511-469060. De deelname is gratis!

De organisatie is in handen van ervaringsdeskundigen GGD en St. SCW Burgum.

logo kiehool