Home

Uw signaal is voor ons van groot belang!

logo Adviesraad WMO

Sinds 1 januari 2015 is heeft uw gemeente nog meer verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van welzijn, jeugdzorg, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en aanpassingen- en vervoer voor gehandicapten. Dit alles is geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). (voorheen AWBZ). De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat heeft consequenties voor u als burger.

De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel is een onafhankelijk adviesorgaan en geeft de Gemeente Tytsjerksteradiel advies geeft over een goede toepassing en mogelijke verbeteringen inzake de uitvoering van het WMO beleid. Uw signaal is voor ons van groot belang om onze adviesfunctie goed te kunnen uitoefenen. Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of tips? U kunt deze aan ons doorgeven: info@adviesraadwmotdiel.nl of telefonisch op 06-11380583.

Actief deelnemen aan de adviesraad: De adviesraad zoekt leden. Wilt u een stem in hoe het WMO-beleid bij ons in de gemeente wordt toegepast, kijk dan op onze profielpagina of lidmaatschap iets voor u is. Klik hier voor de profielpagina.

Ook bent u van harte welkom op de maandelijkse vergadering van onze adviesraad WMO. Deze vindt plaats op elk 4e dinsdagavond van de maand om 19.30 uur in het gemeentehuis te Burgum. Wilt u de vergadering bezoeken dan graag telefonische aanmelding. Om binnen te komen dient u 5 á 10 minuten van te voren bij de publieke ingang van het gemeentehuis te zijn.

Bent u hulpverlener of mantelzorger?  Ook uw signalen willen wij graag horen!
(Reacties worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en blijven anoniem)